Uutiset

Timco pois markkinoilta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoi kesän aikana halkaisu- eli klapikoneiden turvallisuutta, koska niitä käytettäessä tapahtuu vuosittain kymmeniä vakavia onnettomuuksia. Valvonta johti Timco-pikahalkomakoneen poistamiseen markkinoilta.

Tukes selvitti valvontaprojektissaan seitsemän halkaisukonemallin turvallisuutta. Koneista kuusi oli perinteisiä hydraulisia halkaisukoneita ja yksi vauhtipyöristä voimansa saava kineettinen pikahalkaisukone Timco 15T, joka oli Koneviestin pikakokeilussa vuoden alussa (KV 2/2018).

Kineettisessä pikahalkaisukoneessa todettiin vakavia turvallisuuspuutteita ja Tukes määräsi koneen poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta.

Tukesin selvityksessä todetaan, ettei koneen kaksinkäsinhallinta toiminut vaatimusten mukaisesti. Lisäksi koneen työliike on erittäin nopea, mikä voi yhdessä kaksinkäsinhallintaan liittyvien puutteiden kanssa aiheuttaa merkittävän vaaran koneen käyttäjälle.

Kaksinkäsinhallintalaitteen tarkoituksena on estää, ettei kumpikaan käsi ole vaara-alueella, mikä käytännössä tarkoittaa halkaisusylinterin tai -männän liikealuetta.

Turvallisuus paranee

Jatkossa halkaisukoneiden turvallisuus tulee paranemaan, sillä koneita koskeva eurooppalainen standardi uudistettiin viime vuonna. Merkittävimpiä muutoksia on, että uusi standardi vaatii halkaisualueen ympärille suojauksen.

Vaatimus kaksinkäsinhallinnasta suojaa koneen käyttäjää ja halkaisualueen suojaus myös koneen lähistöllä mahdollisesti olevia muita henkilöitä. Ylitarkastaja Soili Huttunen Tukesista muistuttaa, että jatkossa halkaisukoneita markkinoille saatettaessa yritysten kannattaa varmistaa, että valmistaja on huomioinut uusitun standardin.

Paljon onnettomuuksia

Klapikoneilla tapahtuu Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin mukaan vuosittain Suomessa noin 30 vakavaa onnettomuutta. Näistä lähes puolet on hankalia käsivammoja, joissa yksi tai useampia sormia tai koko käsi on leikkautunut irti. Noin kymmenesosassa onnettomuuksista vammautunut on alaikäinen.

Taysin käsikirurgian ylilääkärin Olli Leppäsen mukaan klapikonevammat ovat lisääntyneet selvästi kymmenen viime vuoden aikana, ja onnettomuuksista jää usein jopa elinikäisiä haittoja. Onnettomuuksiin johtavat syyt paljastavat, että koneita ei aina käytetä ohjeiden mukaisesti, turvallisella tavalla. Konetta saa käyttää vain ja ainoastaan yksi henkilö kerrallaan, eikä konetta käytettäessä sen lähistöllä saa olla muita, etenkään lapsia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit