Tiet ja ympäristö
Esittely Täryjyrä

Soukkio Oy kehitti hydraulitoimisen täryjyrän tielanaan - tiivistä tienpintaa kätevästi

Luopioisissa toimivan Soukkio Oy:n tuotekehitys ei ole ollut joutilaana. Jämeristä ja monipuolisista tielanoista tunnettu yritys on kehittänyt hydraulikäyttöisen täryjyrästön tielanan perään.
Vesa Vilkuna
Neljä itsenäisesti nivellettyä täryjyrää mukautuvat hyvin tienpinnan muotoon. Jyräpyörästön ja sen vaatiman laitteiston kokonaispaino on 1 500 kiloa.

Yrityksen toimitusjohtaja Hannu Soukkio kertoo, että tielanaan liitettävän jyrän kehittäminen lähti puhtaasti asiakastarpeesta. Urakoitsijat viestittivät, että useat toimeksiantajat haluavat pelkän lanauksen lisäksi myös pinnan tiivistämistä. Varsinkin keväällä tiivistäminen on tärkeää, jotta kuohkeutettu pinta-aines ei kuivu liikaa – kuiva kerros ei sitoudu tiiviisti tien pintaan ja on altis pölyämiselle. Syyslanauksissa puolestaan tiivistys estää irtoaineksen huuhtoutumisen syyssateiden mukana ojiin.

Mukauduttava tien pinnan mukaan

"Asiakkaallamme oli käytössään tielana mallia 3700, ja hän tiedusteli mahdollisuutta asentaa sen perään tamppari", kertoili Hannu Soukkio suunnittelun ja kehityksen alkuhetkistä.

Tampparin tai jyrän toteutustapaa mietittiin porukalla, ja aivoriihi päätyi kokonaan uuden lanan tekoon. Jyrän mukautuminen tien muotoon oli yksi suunnittelun lähtökohdista. Perinteinen jyräpyörästö havaittiin liian kankeaksi, eikä se myöskään mukaudu tarpeeksi tien pinnan mukaan.

Täry tuli mukaan lanan perään ihan luontojaan, sillä tietyömaillahan on täryjyriä ollut jo iät ja ajat. Yksinkertaisuuden vuoksi lanan perään tulevat täryjyrät tehtiin 800 milliä leveästä ja halkaisijaltaan 300-millisestä teräslieriöstä. Jokaisen lieriön päässä on pieni hydraulimoottori, joka pyörittää epäkeskoa. Protomallissa epäkeskon vastapainot ovat pultilla kiinni, jotta voidaan testata, mikä paino ja kierrosluku antavat parhaimman kokonaistuloksen. Täryrumpu on eristetty rungosta kumivaimentimin.

Neljä täryjä pyörittävää moottoria tarvitsee vain 20 litran minuuttituoton hydrauliikalta. Hannu Soukkio kertoo, että tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti testaamaan myös kumipäällysteisiä jyriä.

Vaikka proton osalta päädyttiin kokonaan uuteen lanamalliin, pidettiin koko ajan mielessä se, että jyrän asentaminen olemassa oleviin Soukkion lanoihin tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Asennus vanhaan Soukkio 3700-mallin lanaan on mahdollista teettää Soukkion pajalla, mutta työ onnistuu myös maatilaverstaassa ilman kovin syvällisiä sepäntaitoja. Asennuksessa järeä kulmahiomakone ja hitsauslaitteet riittävät.

Kehitystyö jatkuu

Nyt käytössä olevan protolanan täry on sen verran napakka, että se pystyy rikkomaan kovalla alustalla olevan murskeen. Lanatessa tiivistettävänä on aina muutama sentti pehmeää kerrosta, jolloin murske ei hienonnu, vaan tunkeutuu lanattavan tien kerroksiin.

"Tavoitteenamme on suunnitella ja rakentaa toimiva ja kestävä urakointiluokan lana. Hintaa täryjyrälle ei ole vielä laskettu, mutta hintaluokka lienee 10 000–15 000 euroa. Sitäkin pohditaan, tarvitsevatko kaikki urakoitsijat täryä vai saadaanko pelkillä rummuilla riittävä painotus", pohtii Hannu Soukkio.

Mitä tiiviimmäksi soratien pinta lanauksen jälkeen saadaan, sitä paremmin tie kestää käyttöä. Urakoitsijan on kuitenkin harkittava, tuoko jyräys tai täryjyräys sellaista lisäarvoa, josta urakan antaja on valmis maksamaan. Soukkion mukaan valmistukseen suunniteltavan työkoneen kustannustehokkuus on pidettävä kirkkaana mielessä tuotteita kehitettäessä. Ja varsinkin urakoinnissa kustannustehokkuus on kaiken A ja O.

Jyrä ei tässä muodossaan ole suinkaan kehityskaarensa huipulla. Vielä on esimerkiksi tutkittava, pitäisikö jyräpyörästö saada taitettua kuljetusleveydeltään pienemmäksi.

"Lana, rumpu ja täry ovat tärkeä osassa sorateiden kunnossapitoa. Mutta lanan kuljettaja on kuitenkin kaikkein tärkein osa työketjua. Hyväkään laite osaamattomissa käsissä ei tee hyvää tulosta", tiivistää Hannu Soukkio lopuksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Luetuimmat