Metsä
Esittely Sampo Rosenlew FR48, Sampo Rosenlew FR86, Sampo Rosenlew HR86

Sampo Rosenlew laajensi kerralla metsäkonemallistoaan - 3 uutta metsäkonetta puunkorjuumarkkinoille

Porissa toimiva Sampo-Rosenlew on tehnyt suuren panostuksen ja päättänyt laajentaa metsäkonemallistoaan. Uusia malleja esiteltiin FinnMetko 2018 -näyttelyssä ja niiden myötä yritys vahvistaa otettaan markkinakilpailussa. Tärkeässä osassa ovat kotimaan lisäksi lähialueet ja niiden kehittyvä puunkorjuu.
Hannes Frigard
Sampo Rosenlew on aikaisemmin panostanut varovasti metsäkonevalmistuksen lisäämiseen. Nyt yritys on ottanut varsinaisen kolmen harppauksen loikan eteenpäin, sillä samalla kertaa julkaistiin Porissa kehitetty FR48-kuormatraktori ja kaksi muuta Kurikassa suunniteltua, tuotatta. Yritys muuttui kerralla laajassa mielessä tavaralajimenetelmän konemalliston valmistajaksi.

Leikkuupuimurivalmistuksen vahvana merkkinä Sampo Rosenlew on profiloitunut viimeisten vuosien aikana entistä enemmän metsäsektorille. Pitkään valmistuksessa ollut kevyt harvesterimalli HR46 on jo neljännessä sukupolvessa. Koneita on viety paljon eri puolille Eurooppaa, jossa HR46 on kilpaillut esimerkiksi Rottnen vastaavan H8-mallin kanssa.

Oma kuormatraktori kehitettiin ymmärrettävästi samaan kategoriaan: FR28 mitoitettiin keskiraskaiden koneiden pienimpään kokoluokkaan. Sen myötä koneen käyttökohteeksi tuli myös järeämpien harvestereiden työpareina toimiminen – etenkin aliyrittäjätyyppisissä urakointitöissä monipuolisuus on tarpeen.

Markkinoiden tapahtumat yllättivät

Sampo Rosenlew oli jo suunnitellut järeämmän kuormatraktorin valmistusta, kun suomalaisessa metsäkonevalmistuksessa alkoi tapahtua. Kurikassa pitkään toiminut Logman Oy ajautui erilaisten yhteensattumien ja talouden yleisen taantuman vuoksi tiukkaan taloudelliseen tilaan ja sen seurauksena oli edessä toiminnan loppuminen konkurssiin.

Logman oli jo aloittanut uuden kuormatraktori/harvesteri-mallistoston suunnittelun, joka perustui 8-pyöräiseen alustakonseptiin. Sen ohjaamo ja moottoriratkaisut oli jo hyväksytetty aikaisemmissa testikoneissa. Sampo Rosenlew teki vakavan harkinnan jälkeen päätöksen ja osti konkurssipesän tuoteoikeuksineen. Samassa yhteydessä aikaisemmin valmistettujen Logman-koneiden jälkimarkkinointi siirrettiin Koneosapalvelulle – niiden valmistusta ei siis enää jatketa. Sen sijaan uuden Logman-sukupolven mallit otettiin takaisin suunnittelupöydälle ja niiden muotoilu ja rakenne muutettiin vastaamaan Sampo Rosenlewin tuotelinjaa.

Uutuudet saivat tyyppinumeroiksi FR68 (14 t kantavuuden kuorma- traktori) ja HR86 (keskiraskas harvesteri). Kehitystyötä jatkettiin edelleen Kurikassa, Logmanin tiloissa. Vetovastuu oli Log- manin perustajiin kuuluvalla Sakari Leppisellä, jonka Sampo Rosenlew palkkasi jatkamaan tuotekehitystä. Käytännössä vain lyhyen hiljaisen hetken jälkeen työt jatkuivat Kurikassa.

Synnytys käynnissä samaan aikaan myös Porissa

Logmannin kehittäessään uutta mallistoa, oli Sampo Rosenlew aloittanut myös oman keskiraskaan kuormatraktorin kehityksen. FR28 oli saanut hyvän vastaanoton, mutta vaikeammissa maastoissa sen koko on jäänyt pieneksi. Yrittäjäkentältä saadun palautteen myötä Sampo Rosenlew aloittikin järeämmän mallin kehittämisen. Lähtökohtana oli mahdollisimman yhtenevä rakenne FR28 kanssa ja 12 tonnin kantavuusluokka. FR48-tyyppinumeron saaneen koneen runkomallia järeytettiin FR28:n versiota korkeammalla takarungon profiililla. Ohjaamo ja moottori ovat kuitenkin yhteiset pienemmän mallin kanssa. Nelisylinterisen Agco Power 49 AFW -moottorin teho mahdollistivat vielä vetotehon nostamisen aina 170 kN asti (FR28; 130 kN).

Kevyemmän pään keskiraskaissa konemalleissa, kuten FR28 kohdallakin, on yleistä 22.5” rengaskoon käyttö. Sille on saatavilla kevyempi telimalli, minkä myötä koneen omapainoa saadaan pienemmäksi. Matalamman rengaskoon heikkoutena on kuitenkin maastokelpoisuus lumisissa ja pehmeissä olosuhteissa. Vähäinenkin painuma aiheuttaa tilanteen, jossa koneen kulku on ”vastamäkeen nousua”.

22.5” rengaskoolle on tullut vaihtoehdoksi 24.5” koko. Sen halkaisija on hieman suurempi, mutta sen suurin etu on renkaan parempi kestävyys suurilla vetotehoilla, joissa 22.5” renkaiden pito vanteeseen on vetotehoa rajoittava tekijä. Yleisesti keskiraskaissa koneissa käytetty 26.5” rengaskoko on havaittu hyväksi yleiskäytön rengaskooksi ja Sampo Rosenlew valitsikin sen uuden FR48 perustaksi.

Harkittua modulointia

Tilanteessa, jossa Sampo Rosenlewillä oli samanaikaisesti kolme uutta mallia tulossa markkinoille, oli tehtävä nopeat päätökset koneiden valmistuksen järkevästä toteuttamisesta. Metsäkoneiden mallikohtaiset valmistusmäärät ovat varsin vähäisiä, joten on tärkeää, että erikoiskomponenttien käyttöä vältetään. Tämä ajatusmalli näkyy hyvin kaikissa uusissa Sampo Rosenlewin malleissa – nyt esitellyt kolme uutuutta pohjautuvat samaan NAF-telimalliin, jonka kantavuus on 14 tonnia. Moottoreiden osalta on käytössä vain kaksi moottorityyppiä – 4- ja 6-sylinteriset Agco Power -moottorit. Ohjaamoissa on käytössä kolme versiota, joista vain HR46x:n ohjaamoa ei ole muissa malleissa. FR28 ja FR48 ovat samalla ohjaamolla ja FR68 ja HR86 omalla versiollaan. Jälkimmäisissä ohjaamo on nosturin kääntymistä seuraava.

Harvesteri HR86:ssa ohjaamo on myös sivu- ja pituussuunnassa tasaava.

Keskiraskaalla harvesterilla uusille markkinoille

Uuden malliston ehkäpä merkittävin konemalli on HR86 -harvesteri. Se avaa valmistajalleen täysin uusia markkina-alueita – lisäksi keskiraskaiden 8-pyöräisten harvestereiden osuus kokonaismarkkinoilla on kovassa nousussa. HR86 tuleekin todella osuvaan aikaan markkinoille. Koneen reilun 20 000 kilon omapaino mahdollistaa 11 metrin nosturin käytön keskikokoisilla hakkuupäillä, mikä on ollut vaatimuksena esimerkiksi Suomen markkinoilla. Ja lyhyemmällä nosturiversiolla voidaan käyttää Keski-Euroopassa tarvittavia järeämpiäkin hakkuupäitä.

Alkuperäinen Logman-konsepti koki Sammon alaisuudessa selkeän muutoksen. Logmanin suunnitelma sisälsi nosturin ja ohjaamon sijainnin saman kääntökehän päällä. Ratkaisu muutettiin perinteisemmäksi, eli nosturi ja ohjaamo eriytettiin omiin sijoituspaikkoihinsa. ”Me näimme, että rakenne rungolla sijoitetulla nosturilla on yksinkertaisempi, lisäksi ratkaisu on yleisesti käytetympi ja siten useammalle markkina-alueelle soveltuva”, perustelee päätöstä Sampo Rosenlewin metsäkonepuolen liiketoiminnanjohtaja Hannu Hietikko.

Vastaus kysyntään

Sampo Rosenlewille malliston laajennus on ollut kova rutistus. Etenkin tämänhetkisillä rajusti vetävillä metsäkonemarkkinoilla, jossa suuretkin valmistajat kärvistelevät tuotantolinjojen komponenttipulan kanssa. Kriittiset tuontiosat, kuten voimansiirron ja hydrauliikan komponentit, ovat pitkien, jopa lähes vuoden jonotuksen takana.

Sampo Rosenlewille tämä tilaisuus oli hyvä hetki laajentaa metsäkoneiden valmistusta senkin vuoksi, että taustalla on osaomistajana suuri intialainen Mahindra. Myös puimureiden ja metsäkoneiden myynnin sesonkivaihtelut lomittuvat sopivasti, jolloin Porin tehtaan tuotantolinjat saadaan parempaan käyttöasteeseen.

Uudet Sampo Rosenlewin koneet ovat tulleet ulos siinä tilanteessa, että kysyntä on vuosien investointien lykkäysten jälkeen nousussa. Siitä kertoo se, että vaikka ensimmäinen FR48 on vasta valmistunut, on jo 10 konetta myyty, osa niistä ulkomaille. Eikä niitä ole ostettu korvaamaan FR28-malleja, vaan ne ovat menossa uusille yrittäjäryhmille – tämä on hyvä lähtöpotku uudelle mallistolle.

Kuvat: Tommi Hakala, Sampo-Rosenlew Oyj

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Luetuimmat