Metsä
Kokeilu

Vakaa paketti

Maataloustraktoreiden metsäperävaunuissa näkyy myös traktorikaluston järeytyminen. Vähitellen 8/9 tonnin kantavuuden vaunujen sijaan ovat yleistymässä 10/11 tonnin kantavuuden vaunut. Koneviesti kokeili 10 tonnin kantavuuden kaksipalkkirunkoista BMF-metsäperävaunupakettia.
Tommi Hakala
Ulottuvuutta BMF 720 -nosturissa on mukavasti ja se riittää hyvin esimerkiksi puiden ajamiseen monitoimikoneen jäljestä. Testiyhdistelmän kahmarin koko oli hyvin sopisoinnussa nosturin voimiin. Kahmarin muotoilu on myös onnistunut.

Balttialaisten metsäperävaunuvalmistajien rynnistys koko Euroopan markkinoille on ollut hurja. Kilpailu valmistuksessa on todella tiukkaa ja uusia malleja on esiteltävä jatkuvasti. OÜ Lisako valmistaa BMF-metsäperävaunuja, jotka ovat olleet Keski-Euroopan näyttelyissä vahvasti esillä.

BMF-perävaunumallisto kattaa ilman vetoa olevat mallit yksiakselisesta 6 tonnin vaunusta aina peräti 17 tonnin kantavuuden malliin. Yksipalkkirunkoiset mallit tunnistaa T1-merkinnästä. Kaksipalkkirunkoiset T2-mallit ovat saaneet nyt rinnalleen T2 Pro -mallit, joissa on putkesta taivutettujen karikoiden sijaan kehtopankot suorilla karikoilla. Kokeilun vaunu on tämän Pro-malliston pienin versio, eli 10T2 Pro. Sen nosturiksi suositellaan BMF 650- tai 720-mallia, joista jälkimmäinen oli kokeiluvaunussa.

Vaunu ja nosturi parina

Kokeiluyhdistelmän rakenne kertoo, että vaunu on suunniteltu käytettäväksi vain nosturin kanssa. Nosturin jalusta on hitsattu kiinteästi vaunun etupäähän, myös nosturin tukijalat kiinnittyvät omilla korvakkeillaan vaunun runkopalkkien kylkiin. Tukijalkojen sijoitus on yleisempää, nosturin kohdalle toteutettua sijoitusta taaempana – ratkaisulla on estetty käännöksissä tukijalkojen osuminen vetotraktorin renkaisiin. Tukijaloiksi on saatavissa kokeiluvaunu taittuvien tukijalkojen vaihtoehtona teleskooppijalat.

Kiinteästi runkoon hitsattu nosturin kiinnitysjalusta on tukijalkojen tavoin tukeva ja ainevahvuus on reilu. Samoin vaunun runkopalkit yhdistävät etuosan levyt ovat todella vahvat. Sermin kohdalla, runkopalkkien ja etuosan liitoskohdassa, ovat runkopalkit vahvistettu sisäpuolelta lyhyillä lisäpalkeilla.

Vaunun nivelaisan kääntökulma on sopiva. Vaunu on kohtuullisen ketterä huolimatta pituudestaan. Vakavuutta käännöksissä lisää tukijalkojen sijoitus taaemmas, sillä käännöksessä kauemmas sivulle siirtyvää painoa on vähemmän.

Hyvin muotoillut pankot

T2 Pro -malliston pankot ovat muotoilultaan identtiset. Niissä on tasainen, laakea alaosa ja lähes vaakasuorassa olevat pankon yläosat. Yläkohdissa pankkoihin on muotoiltu reilu hammastus, sekä loivasti kaartuva ”erotteluhylly”. Sen muotoilu pitää kohtuullisen tasaisessa maastossa minimikokoisen tukin paikoillaan. Hammastus estää puiden pituussuuntaisen liukumisen lisäksi pienempien rankojen pyörimisen. Ratkaisu toimi kokeilussa hyvin.

Pankkojen kiinnitys vaunun runkoon on neljällä pultilla. Vakiona pankkoja on kolme, kokeiluvaunussa oli mukana lisävarusteena saatava neljäs pankko. Vaunun rungossa on telin etupuolella useita kiinnityspaikkoja neljännelle pankolle. Valitettavasti telin takapuolella ei ole lisäreikiä, jotta telin kohdalla olevan pankon voisi asentaa aivan takimmaisen pankon viereen. Siellä se olisi eniten rasittuvan takimmaisen karikan apuna, samalla pitkällä kuitupuulla paras tartuntakohta olisi ilman pankkoa.

Hyvä tasapaino

Pankkojen mitoitus on hyvin matala. Mitatun 1,9 m2 kuormapinta-alan korkeus on vain 123 senttiä ja alin kohta on lähes runkopalkkien yläpinnan tasolla. Matala painopiste ilmeni hyvin selvästi kokeilussa, vaunu oli kuormattuna ajettaessa erittäin tukeva. Myös tyhjänä ja käännöksissä koko vaunun painopisteen todettiin olevan alhainen. Painopistettä laskevat pankkojen lisäksi kuormaajan kääntölaitteen sijainti alhaalla ja tukijalkojen paikka lähempänä teliä.

Vaunun kokonaispainoksi kokeilun varustuksella mitattiin 2 960 kiloa. Siitä vetokoukulle kohdistui 960 kiloa. Tyhjän vaunun telien välinen painoero käännöksissä punnittiin olevan 1 520/440 kiloa (77/23 %). Yleisesti on Koneviestin kokeiluissa mitatuissa samantyyppisissä kaksipalkkisissa vaunuissa vastaavat painojaot olleet luokkaa 80/20 %. Eli tämäkin mittaustulos vahvisti maastossa havaitun tukevuuden perusteen.

Lievästi hiipivä teli keventää vetovastusta

Vaunussa oli mallin suurin rengasvaihtoehto, eli 520/50-17. Pienemmillä 400/60-15.5-renkailla vaunu toiminee kantavilla mailla, mutta vähänkin pehmeämmillä maaperillä kokeiltu rengaskoko on suositeltavampi – jo pelkästään hieman suuremman halkaisijan takia.

Vaunun kulkua keventää myös telin rakenne. Telissä on toteutettu ”hiipivä” teli, eli pyörännavat on hitsattu hieman keinupistettä ylemmäs. Näin pyörän osuessa kantoon tai kiveen se nousee kevyemmin esteen päälle.

Maavara telin kohdalla on 60 sentin leveydeltä maksimikorkeudessa. Telien kohdilla maavaraa on kohtuulliset 34 senttiä. Telikeinujen päät ovat loivasti viistetyt, joten kantoon törmätessä teli pääsee liukumaan kannon yli.

Aisan muotoilulla maavaraa

Vetoaisa on alaviistoon suunnattu malli. Ratkaisu on hyvin yleinen Keski-Euroopan markkinoilla, missä aisan voi kääntää yläviistoon, mikä mahdollistaa vaunun vetämisen ylävetopisteenä toimivalla vetokidalla.

Aisan alaviiston asennon ansiosta vaunu kulki perinteiseen vetokoukkuun asennettuna hieman etuosa ylempänä, vetotraktorin vetokoukkukorkeuden ollessa 55 senttiä. Ratkaisu on hyvä, sillä kuorman painottaessa traktoria, renkaiden jousto tasaa vaunun asennon vaakasuoraan. Näin vaunun etupää ei tartu kantoihin ennen teliä – usein kiinnijuuttuminen tapahtuu juuri vaunun etupään maavaran loppuessa ja traktorin takapään keventyessä.

Hyvin toteutettu nosturi

Nosturi paketissa oli BMF 720. Se on yhdellä hydraulisella jatkeella varustettu malli. Puomisto on varustettu taittopuomin laajakulmanivelellä. Osa taittopuomista ulottuu nivelen yli pääpuomin päälle. Ratkaisulla nosturista on saatu ketterämpi, jatke sisään vedettynä taittopuomi on lyhyempi ja nostokorkeutta saadaan enemmän. Taiton kääntövoimaksi (pääpuomin ollessa yläasennossa ja taittopuomin ollessa vaakasuorassa) mitattiin 480 kiloa, mikä on kohtuullinen tulos. Se tarkoittaa myös, että painavampien paalien nostaminen korkealle taittopuomia käyttäen on epävarmaa.

Puomiston letkutus on toteutettu esimerkillisen hyvin. Letkut seuraavat puomistoa ja taittonivelen kohdalla letkujen reitti kulkee suojassa ja riittävän avarasti. Letkujen pituudet on väliliitoksilla saatu lyhyiksi, joten vaurion sattuessa letku on helposti vaihdettavissa.

Kääntölaite on toteutettu neljällä kääntösylinterillä ja puomin kääntövoimaksi mitattiin 4 metrin etäisyydellä 300 kiloa. Se riittää puomiston kääntämiseen rinteessäkin ja on kokoluokan nosturissa hyvä tulos.

Nosturissa liikeradoissa vajausta

Puomiston mittasuhteet ovat muuten hyvät, mutta pääpuomi saisi nousta pystympään. Nostokorkeus jää etenkin lähialueella liian matalaksi. Yhdistelmä oli ensimmäinen Koneviestin kokeiluissa olleista yhdistelmistä, missä kouraa ei kärjet yhdessä saanut nousemaan ensimmäisen karikan ylle. Nostokorkeutta lisäisi 2–3 senttiä pidempi nostosylinterin varsi, silti puomisto laskeutuisi myös riittävän alas. Tämä versio voisi olla vaihtoehtona pohjoismaissa. Nykyinen ratkaisu lienee suunniteltu enemmän Keski-Euroopan rinneteille, joissa runkoja joudutaan nostamaan jyrkistäkin alarinteistä.

Puomiston liikenopeudet ovat hyvät, kaikki liikkeet pelaavat hyvin yhteen. Liikkeiden yhtäaikaista käyttämistä helpottaa kokeiluvaunun käyttövivuston valinta. Hydraulisesti esiohjattujen perusliikkeiden lisäksi on myös kouran ja jatkeen sähköiset hallinnat varustettu portaattomalla nopeudensäädöllä. Näin kyseisten liikkeiden vaikutus muiden liikkeiden hidastumiseen tapahtuu vaiheittain ilman teräviä nykäisyjä.

Hyvä kokonaisuus – pienellä viilauksella

Kokeilun perusteella on BMF rakentanut hyvän yhdistelmän metsäperävaunumarkkinoille. Pro-malliston pankkoratkaisu on hyvä yleiskäyttöönkin, kehtomallisten pankkojen varassa saa kuljetettua vaikkapa pyöröpaaleja. BMF 720 -nosturi on toteutettu hyvin, mutta sen käytettävyys paranisi paljon suuremman nostokorkeuden myötä.

BMF 10T2 Pro+ 720 -metsäperävaunuyhdistelmä tarjoaa vakaat ominaisuudet metsäkäyttöön. BMF-vaunuja myyvät Suomessa Yrjö Tenkanen Oy, Jatkone Oy ja T. Ojalehto Oy. n

Testaus ja tekninen avustus: Janne Sarvijärvi

Matalan painopisteen ansiosta vakaa vedettävä myös tyhjänä

Tukijalkojen toteutus ja sijoituspaikka

Nosturin puomiston letkutus

Pankkojen muotoilu

Nosturin nostokorkeus

Pankkojen sijoitteluvaihtoehdot

Nosturivalojen erillinen sähköpistoke

Aiheeseen liittyvät artikkelit